NOVINKY

arr3Vážení zákazníci,děkujeme za vaši návštěvu společného stánku MASTERVOLT na výstavě BOOT  v Rakouském...

Servis a podpora

 


Poruchy a vady se mohou objevit v těch nejméně vhodných situacích. V Mastervolt jsme pochopili, že v takovýchto případech očekáváte a vyžadujete rychlou servisní podporu.

V případě poruch či závad na Vašem zařízení Vám doporučujeme kontaktovat Vašeho dealera Mastervolt nebo servisní místo ve Vaší zemi.

Mastervolt nabízí svým klientům celosvětový servis přes vlastní globální síť. Pokud nemáte dealera Mastervolt nebo servisní místo ve Vaší zemi, kontaktujte nejbližší Mastervolt pobočku- oddělení technické podpory.

Při nahlášení technické závady či poruchy předložte středisku Mastervolt následující informace:

  • Sériové číslo všech příslušných produktů
  • Doklad o zakoupení produktu nebo doklad o dodání systému. Pokud je produkt vestavěn do Vašeho vozidla, musíte znát jméno konstruktéra/ název firmy, rok zabudování, číslo konstrukce a datum dodání.
  • Podepsaný záruční list

Sériové číslo je požadováno pro usnadnění a rychlé zpracování Vaší žádosti o servis/opravu. Obsahuje totiž datum výroby a verzi produktu.

Mastervolt poskytuje následující možnosti oprav:

1. Paušální sazba opravy (Flat Rate):

Tato sazba opravy se vztahuje na nabíječky, měniče, Mass Combi (kombinace měniče a nabíječky). Ceník nezáručních oprav platí pro produkty do pěti let od doby nákupu.

Výhody paušálních oprav:

  • Cena opravy je udávaná předem
  • Oprava je provedena do 10 pracovních dní od dodání do Mastervolt Amsterdam.

2. Časové/ materiální opravy

Cena této opravy závisí na čase potřebném k opravě a na použitém materiálu. Minimální cena je paušální sazba opravy. Pokud jsou náklady na opravu vyšší, obdržíte prostřednictvím Vašeho servisního místa Mastervolt cenovou nabídku opravy nebo výměny.

3. Rychlé opravy (Rapid Switch)

Rapid Switch je systém pro aktuální modely Mastervolt bateriových nabíječek, měničů či Mass Combi. Zaručuje výměnu Vašeho výrobku v jednorázové akci, která Vám může ušetřit spoustu času.

Rapid Switch© jednotky nebo S-jednotky jsou jednotky, které byly opraveny a kompletně zrekonstruovány. To znamená, že jsou po technické stránce nové a obsahují nejnovější hardware a softwarové aktualizace. Pro zjištění dostupnosti S-jednotek se obraťte na svého dealera Mastervolt.

4. Nahrazení nového zařízení za staré:

Váš starý, poškozený produkt může být rovněž nahrazen za nový produkt. Tento případ nastane při následujících:

  • Konstrukce a/nebo použité materiály neumožňují opravit vady výrobku.
  • Náklady na opravu nejsou úměrné očekávané životnosti výrobku, v důsledku stárnutí dalších elektronických součástek.

V těchto případech nabízí Mastervolt náhradu za výrazně sníženou cenu.

Podmínky záruky:

Mastervolt zaručuje standardní funkčnost svých výrobků v případě běžného používání po dobu dvou let. Záruční doba začíná běžet od zakoupení produktu u prodejce Mastervolt.

Záruka se vztahuje na náklady za opravu a/nebo  na výměnu vadných komponent.

Na případné náklady s demontáží produktu, přepravu a cenu dopravy se záruka nevztahuje.

Záruka zaniká při poškození produktu, ke kterému vedlo používání výrobku v případech, které nejsou zahrnuty v přiložené dokumentaci, při nesprávné instalaci, údržbě, výměně či opravách, provedenými jiným než specializovaným Mastervolt servisním místem.

Návrat zásilky při opravě nebo záruční výměně:

Doporučujeme ponechat Mastervolt servis koordinovat dopravu zpět, pokud není výslovně dohodnuto jinak s Mastervolt servis a oddělením technické podpory v Amsterdam.

Následující podmínky se vztahují na všechny zpětné zásilky:

  • Při RMA (reklamaci) je nezbytné registrační číslo pro rychlé zpracování všech zpětných zásilek: Toto číslo by mělo být uvedeno na všech obalech a dokumentaci. Reklamační čísla jsou k dispozici na servisním místě Mastervolt-DALIX.
  • Všechny zpětné zásilky musí být zaslány do Amsterdamu se zaplaceným poštovným. Mastervolt neakceptuje náklady na přepravu, manipulaci a dovozní cla.
  • Zpětné zásilky by měly být dodávány se správnou dokumentací, včetně telefonních čísel, zpětné adresy, kontaktu a popisu důvodu reklamace.

Pozn: Nikdy nezasílejte produkt na reklamaci do Mastervolt Amsterdam přímo, bez přiděleného RMA čísla.


YjM3YTcxN